Loading

Vinárska výroba v spoločnosti sa neustále rozvíja a zdokonaľuje. Pri výrobe akostných a prívlastkových vín sú štandartné postupy odkalovania muštov, aplikácia čistých kultúr vínnych kvasiniek, riadené kvasenie a zrenie červených vín minimálne jeden rok v nových dubových sudoch rôznych objemov. Na začiatku celého procesu je starostlivý výber hrozna, jeho šetrné a rýchle spracovanie na kvalitnej spracovateľskej linke. V pivnici je víno dalej čírené, filtrované a zreje. Súčasťou výroby sú klimatizované sklady a automatická plniaca linka. Vína sa predávajú vo vlastnej predajni v areáli spoločnosti. Každoročne sú naše vína oceňované na prestížnych vinárskych výstavách na Slovensku ale aj v zahraničí. Našou prioritou je vyrábať vína ktoré sú odrodovo typické, skrátka poctivé Šintavské.

VINOHRADNÍCTVO V ŠINTAVE

Spoločnosť Šintavan s.r.o. Vznikla v roku 1996, na základe bývalého roľníckeho družstva a pokračuje v tradícii vinohradníctva v tejto oblasti. Vinohrady sa rozprestierajú v Nitrianskej vinohradníckej oblasti, Šintavskom vinohradníckom rajóne, v katastri vinohradníckej obce Vinohrady Nad Váhom,

na vinohradníckom hone Ružová /Ruženná / hora na miernom juhozápadnom svahu, na ľavom brehu rieky Váh,na úpätí Považského Inovca, v nadmorskej výške186 m nm.

Hlinito piesočnaté pôdy na sprašovej nive naplavenín Váhu, dodávajú našim vínam osobitný teroárový charakter, sú jedinečné a u milovníkov slovenských vín si získali dôstojné miesto.

Klimatické podmienky predurčujú túto oblasť na pestovanie teplomilných plodín, teda aj viniča, Dlhodobí ročný zrážkový úhrn je  529 mm, z čoho na vegetačné obdobie apríl – september pripadá 293 mm. Dĺžka slnečného svitu 2012 hodín ročne, z toho vo vegetačnom období v priemere 1451 hodín ročne. Počet letných dní /nad 25 ºC /asi 70, počet tropických dní /nad 30 ºC / 17, bez mrazových dní býva v priemere 180 až 200. počet dní s výskytom mrazov býva 90 až 110 ročne, avšak iba 30 až 40 dní s celodenným mrazom. Snehová pokrývka dosahuje sumárne za celé zimné obdobie maximum 20 až 25 cm.

Uvedené hodnoty vytvárajú príjemnú klímu vhodnú na pestovanie viniča.

Naša spoločnosť v súčastnosti obhospodaruje 88,11 ha vinohradov, z toho 79,7 ha rodiacich, 2,01 ha do štvrtého roku a 6,4 ha máme v rekonštrukcii.

Veková štruktúra roniacich vinohradov je od 26 do 6 rokov, na prestárle vinohrady máme vypracovanú koncepciu reštrukturalizácie do roku 2018.

Odrodové zastúpenie je pomerne široké, z bielych odrôd má najväčšie zastúpenie  Veltlínske Zelené 10,4 ha, Rizling Vlašský 8,14 ha, Müller Thurgau 5,9 ha, Rulandské Biele 5,5 ha, Sauvignon Blanc 3,93 ha, Rulandské šedé 3,63 ha, Devín 3,4 ha, Rizling Rýnsky 1,0 ha, Muškát Moravský 1,0 ha, Aromina 1,0 ha, Feteasca Regála 0,6 ha, Tramín Červený 0,56 ha.

Z modrých odrôd Svätovavrinecké 10,4 ha, Frankovka Modrá 5,34 ha, Dunaj 4,09 ha,Alibernet 3,43 ha, Dornfelder 3,43 ha, André 2,4 ha, Rulandské Modré 2,0 ha, Roesler 1,65 ha, Cabernet Sauvignon 1,4 ha, Ráthay 0,5 ha.

Z celkovej produkcie hrozna približne 25% spracujeme vo vlastnom vinárstve,cca 50 % hrozna pravidelne odoberajú renomovaní slovenskí vinári / WinsWinery, I.R. Víno Rariga, VillaVíno Rača, Pivnica Radošiná, a iní /, ktorí majú filozofiu svojich vinárstiev založenú na kvalite a teroárovej jedinečnosti Šintavského hrozna. Ostatných 25 % produkcie predávame spoločnosti  Dufrex Sereď s.r.o., ktorá zabezpečuje surovinu na výrobu šumivého vína pre Hubert Sereď.

Pri pestovaní viniča sa snažíme o ekologizáciu a biodiverzitu, pričom využívame nové, pre prírodu a ochranu životného prostredia šetrné technológie.

Z ochrany sa nám touto formou podarilo vylúčiť používanie agresívnych insekticídov, nasadením dravého roztoča /Typhlodromus Pyri /, proti obaľovačom využívame metódu mätenia samcov rozmiestnením feromónových odparníkov Isonet L Plus.

Medzi radia vo vinohradoch na ploche 22 ha sme obsiali bohatými bylinnými zmesami, na zlepšenie štruktúry pôdy, návratu mikrobiologického života do pôdy a prilákanie užitočného hmyzu do viníc. V konečnom dôsledku to má pozitívny vplyv aj na hospodárenie s pôdnou vlahou a výživou, najmä sa jedná o dusík, ktorý tieto rastliny vhodným zmenežovaním dokážu v dostatočnej miere príjmať zo vzduchu.

Celú výmeru vinohradov máme na kvapkovej závlahe, čo nám umožňuje v rozhodujúcich fenofázach zabezpečiť optimalizáciu vlahových podmienok a tým zabezpečiť kvalitu a stabilitu úrod.

Na signalizáciu výskytu hubových ochorení viniča využívame vlastnú meteostanicu, na základe výstupov z nej vieme včas a účinne zasiahnuť proti týmto patogénom.

V oblasti mechanizácie je našou snahou držať sa súčasného trendu na zmechanizovanie jednotlivých pracovných operácii a tým aj čiastočne nahradiť nedostatok pracovných síl.

Na zber hrozna využívame vlastný samochodný kombajn PELLENC, ktorý v období mimo zberu slúži ako rosič pri ochrane viniča.

Na zabezpečenie včasného vykonania zelených prác nám slúži defoliátor /odlisťovač / ktorý čiastočne nahradí vylamovanie zálistkov a presvetlenie zóny strapcov na kroch.

Snímanie letorastov máme zabezpečené dvojradovou orezávacou lištou.

Na spracovanie príkmenných pásov nám slúži rotačná okopávačka TURNESSOL, čím sa zabezpečí prevzdušnenie pôdy a čiastočne sa eliminuje používanie nevhodných herbicídov, hlavne na báze GLYFOSATOV.

Zimný rez a viazanie ťažňov, robíme vlastnými odborne vyškolenými pracovníkmi s použitím elektrických nožníc a viazačov od firmy Pellenc. Tento výrobca techniky sa v našich podmienkach osvedčil.

Aj keď v súčasnej dobe je podnikanie vo vinohradníckom segmente náročné a neisté dlhodobím zámerom našej spoločnosti je úsilie nie len nadväzovanie na tradície, ale aj kvalitatívny a kvantitatívny rozvoj tohto odvetvia na Slovensku.