Agrofarma Šintavan

Neodmysliteľnou časťou našej spoločnosti je agrofarma. Dlhodobo rozvíjame poľnohospodársku činnosť a pestujeme mnohé plodiny.