ŠINTAVAN

Agrofarma

Neodmysliteľnou súčasťou spoločnosti je agrofarma. V rámci poľnohospodárskej činnosti pestujeme viaceré obilniny a olejniny. Dlhodobo sa snažíme uchovať tento spôsob obrábania pôdy a udržiavať stále pracovné miesta v regióne.

V súčasnosti obhospodarujeme 1 125,39ha, z čoho prevažná časť pôdy spadá do kategórie stredne ťažké piesočno-hlinité pôdy.

Zároveň ponúkame služby mechanizmami v poľnej výrobe pre partnerov, farmárov či hospodárov. Zabezpečujeme: Sejbu husto-siatych a aj široko-riadkových plodín, zberové práce, preprava plodín.

Práce v sezóne

Práce v sezóne

Mechanizácia v areáli spoločnosti

Príprava úhora

Pred sejbou

Mechanizácia vo vinohrade