ÚVODNÉ USTANOVENIE

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.sintavan.sk Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho /prevádzkovateľ/ a kupujúceho /zákazník/. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom /č. 40/1964 Zb./ a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho /č. 102/2014 Z.z./. Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, č 513/1991 Zb., všetko v znení noviel.


PREVÁDZKOVATEĽ OBCHODU:

Šintavan, s.r.o.

Nitrianska 509,
92551 Šintava
IČO: 34136720
DIČ: 2020372112
IČ DPH: SK2020372112

OBJEDNÁVKA TOVARU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.sintavan.sk sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárov predpísaných údajov. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z, v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. Kupujúci je povinný uviesť správne registračné údaje a to najmä úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť tovar odoslaný. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím.

CENY TOVARU

Ceny tovaru si môže zákazník overiť pri jednotlivých položkách tovaru. Ceny za dopravu a ďalšie poplatky sú uvedené v odstavci CENY DOPRAVY – POŠTOVNÉHO a INÉ POPLATKY. Ceny sú uvedené s DPH. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch produktu alebo do vypredania zásob.

V prípade, že je zákazník zo zahraničia a zároveň platiteľom DPH, pošle predajcovi kópiu jeho registrácie platiteľa k DPH. Platiteľovi DPH bude vystavená potom faktúra bez DPH.

Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiacich poplatkov a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu.

Ku každej dodávke tovaru vystaví predávajúci doklad o úhrade – faktúru, ktorá je pripojená ku každej zásielke a táto slúži zároveň ako dodací list a v prípade reklamácie aj ako záručný list. V prípade osobného odberu ho dostane kupujúci v mieste odberu a je povinný si ho pri preberaní tovaru skontrolovať.

Konkrétny spôsob platby si zvolí zákazník podľa možností uvedených pri objednávke v sekcii nákupný košík a to:

 • platba platobným nástrojom GoPay

Každá objednávka je záväzná /Občiansky zákonník § 544-545, zákon č 40/1964 Sb/ podľa našich obchodných podmienok.

DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota začína plynúť odo dňa potvrdenia prevzatia záväznej objednávky a údajov – podkladov, ktoré sú nutné pre vybavenie tejto objednávky. Dodacia lehota je stanovená na 3 dni, čo je zároveň maximálny čas vybavenia objednávky v prípade, že je objednaný tovar riadne skladom. Skladová dostupnosť uvedená pri každom produkte znamená, že tovar vieme vyexpedovať najskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky.

V prípade, že objednaný tovar bude medzičasom vypredaný, prípadne bude dlhodobo vypredaný, prípadne nebude možné dodať prepravcovi v dohodnutej lehote, zákazník má právo od kúpnej zmluvy /záväznej objednávky/ odstúpiť. Ak za nedodaný tovar vopred zaplatíte, čiastka bude po odstúpení od zmluvy uhradená najneskôr do 5 dní od odstúpenia od zmluvy.

SPÔSOB DOPRAVY

Tovar posielame spoločnosťou:

 • SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o.  – doručenie kuriérom na adresu kupujúceho
 • DPD – doručenie kuriérom na adresu kupujúceho

V prípade využitia osobného odberu je tovar možné vyzdvihnúť na uvedenej adrese odberného miesta uvedeného v nákupnom košíku.

Ak vám tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené ani do 5 dní po zaslaní nášho e-mailu o expedícii, kontaktujte nás prosím na predajna@sintavan.sk . Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia vám po preverení následne poskytneme e-mailom.

CENY DOPRAVY – POŠTOVNÉHO A INÉ POPLATKY

Vzhľadom k povahe tovaru vinárstva Šintavan, resp. sortimentu ponúkaného cez e-shop sintavan.sk, sú ceny priamo závislé od celkovej ceny a váhy balíka:

 1. Prepravné sadzby stanovené pre zákazníkov s adresou dodania v SR (SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o. ,doručenie kuriérom na adresu kupujúceho)
 • Cena objednávky  do 100€   cena dopravy 4,90€
 • Cena objednávky  nad 100€ doprava bez poplatku
 1. Priamy rozvoz v mestách Sereď
 • váha bez obmedzenia, cena 3,90€

V prípade objednávky tovaru a využitia tejto služby nie je možná platba kartou pri preberaní tovaru.

Uvedené poplatky platia pre odoslanie balíkov na území Slovenskej republiky. Do iných krajín prepravu vypočítame osobitne.

Poplatky sú uvádzané s DPH.

SPÔSOB PLATBY


– platba cez platobnú bránu Go Pay

IBAN: SK8802000000001142975553
BIC: SUBASKBX

V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako dodací list.

STORNOVANIE OBJEDNÁVKY – ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

V prípade, že chce kupujúci zrušiť svoju objednávku, je možné tak urobiť v prípade, že táto ešte nebola vybavená (odoslaná). Informáciu o stornovaní objednávky je potrebné odoslať na mail predajna@sintavan.sk, pričom je potrebné uviesť: číslo objednávky, meno, e-mail (zadaný pri objednávke) a dátum odoslania objednávky. Ak už bola Vaša objednávka uhradená, čiastka bude spätne uhradená do 5 dní od dňa vystornovania objednávky na účet, z ktorého bola platba vykonaná.

Podľa §8 zákona  č. 102/2014 Z.z.  má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru /nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho/. Pokiaľ sa tak rozhodnete, je potrebné vrátiť tovar v nepoškodenom stave, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale a to zaslaním späť v uvedenej lehote /určujúci je dátum odoslania/. Súčasťou vratnej zásielky musí byť vyplnený formulár „Odstúpenie od zmluvy“ a formulár „Vrátenie tovaru“ – oba formuláre sú dostupné na eshope sintavan.sk.

Adresa dodania: Šintavan, s.r.o., Nitrianska 509,92551 Šintava, prípadne na odbernom mieste. Tovar je nutné riadne a bezpečne zabaliť tak, aby bolo zaručené jeho bezproblémové doručenie na uvedenú adresu. Vrátené zásielky na dobierku nebudú prijaté.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze za tovar vrátené kupujúcemu prevodom na jeho účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní a prekontrolovaní tovaru. Vrátená čiastka sa bude rovnať kúpnej cene výrobku samotného bez finančných nákladov vynaložených na poštovné.

REKLAMÁCIA TOVARU a ZÁRUČNÁ DOBA

Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené poškodenie obalu výrobku, kupujúci skontroluje stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoví záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Kupujúci má právo viditeľne poškodenú zásielku neprebrať. Podpísaním prepravného listu kupujúci súhlasí s prevzatím zásielky a potvrdzuje, že dorazila bez viditeľného poškodenia.

Sortiment výrobkov z eshopu sintavan.sk je tvorený:

 • produkty vinárstva ŠINTAVAN
 • iné potravinárske produkty
 • iné doplnkové nepotravinárske výrobky

Všetok predávaný sortiment potravinárskeho charakteru spĺňa legislatívne, hygienické a veterinárne normy. V prípade, aj je stanovená doba minimálnej trvanlivosti (DMT) u potravinárskych výrobkov, sú tieto odosielané kupujúcemu vždy s minimálne 2/3 zostatkovou DMT.

Na ostatný nepotravinársky doplnkový sortiment je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak. Záručná lehota sa vzťahuje sa len na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku manipulácie vedúce k poškodeniu výrobku. V prípade reklamácie nás prosím kontaktujte e-mailom na predajna@sintavan.sk.

Tovar na reklamáciu je potrebné zaslať v obale /najlepšie originálnom/ na adresu:  Šintavan, s.r.o., Nitrianska 509,92551 Šintava.

Ak bude reklamovaný tovar zaslaný dobierkou, nebude táto zásielka prijatá. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej doručenia.

RUČÍME za dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený, dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke, priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak.

NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ za oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom /pošta, kuriér/, oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou prijímateľa, poškodenie zavinené doručovateľom /pošta, kuriér/; viditeľne poškodený tovar /poškodený obal balíka a pod./ prosím nepreberajte!

OCHRANA OSOBNÝCH DÁT

Dodávateľ zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a emailové spojenie. Tieto údaje slúžia predovšetkým na uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti. Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Prevádzkovateľ internetového obchodu sintavan.sk sa zaväzuje, že tieto zverené osobné údaje použije len pre komunikáciu so zákazníkom. Osobné dáta nebude prevádzkovateľ bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke okrem tých, ktoré sa priamo podieľajú na vybavení objednávky zákazníka (banky, prepravná spoločnosť apod.) a to len v nevyhnutnom rozsahu.

Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim a tretími stranami spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013, a to za účelom plnenia predmetu zmluvy a za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie.

Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté: SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o.  (IČO 45497885 ).

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.skalebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

2.     Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

a)     meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
b)     presné označenie Predávajúceho,
c)     úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d)     označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha,
e)     dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,
f)      vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

 Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Obchodné podmienky sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke sintavan.sk v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru /vrátane expedičných a dopravných nákladov/ uvedenú v cenníku internetového obchodu sintavan.sk.

KONTAKTNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCEHO

Šintavan, s.r.o.

Nitrianska 509,
92551 Šintava

Email: predajna@sintavan.sk


IČO: 34136720
DIČ: 2020372112
IČ DPH: SK2020372112

Spoločnosť Šintavan, s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, Odd.: Sa, vl. č.1870/T.