Dodávateľ zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a emailové spojenie. Tieto údaje slúžia predovšetkým na uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti. Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Prevádzkovateľ internetového obchodu baynach.sk sa zaväzuje, že tieto zverené osobné údaje použije len pre komunikáciu so zákazníkom. Osobné dáta nebude prevádzkovateľ bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke okrem tých, ktoré sa priamo podieľajú na vybavení objednávky zákazníka (banky, prepravná spoločnosť apod.) a to len v nevyhnutnom rozsahu.

Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim a tretími stranami spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013, a to za účelom plnenia predmetu zmluvy a za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie.

Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté: SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o.  (IČO 45497885 ).